Reference

 

Seznam významnějších dodávek systémů

2012

 • IG Watteeuw ČR, s.r.o. – testovací stolice pro měření vibrací a teplot
 • ÚJV Řež, a.s. – systém pro testování armatur
 • TOS VARNSDORF a.s. – měřicí ústředna
 • Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. – dynamická měřicí ústředna DEWE-2602
 • ŠKODA AUTO a.s. – několik měřících přístrojů
 • GE Aviation Czech s.r.o. – dynamická měřicí ústředna DEWE2
 • SOR Libchavy spol. s r.o. – mobilní systém SIRIUS pro měření na autobusech
 • G-Team a.s. – systém pro měření a řízení zkušebny ventilů
 • Chromservis s.r.o. – aplikace pro měření na analytickém systému EDN
 • BOSCH DIESEL s.r.o. – měřicí systém DEWE-5000 pro sledování přechodových dějů
 • Honeywell s.r.o. – analyzátor spalovacích motorů
 • VÚTS Liberec – univerzální měřící systémy DEWE-2602 a DEWE-2600 včetně telemetrie

2011

 • Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. – měřicí systém SIRIUS
 • Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR –  systém pro analýzu plynů
 • Tatra a.s. – měřicí ústředna DEWE-43
 • Dopravní podnik Ostrava a.s. – satelitní měření rychlosti
 • ŠKODA POWER a.s. – měřicí systém DS-NET
 • WOCO STV s.r.o. – měřicí systém DEWE-5000
 • MOBIS Slovakia s.r.o. – měřicí systém DEWE-101
 • BOSCH DIESEL s.r.o. – měřicí ústředna DEWE-43
 • ŠKODA  AUTO a.s. – telemetrický systém
 • Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. – systém pro řízení vibrační stolice
 • Kistler, s.r.o. – analyzátor spalování DEWE-800-CA
 • TECHNISERV, s.r.o. – analyzátor kvality energie PNA-571
 • Výzkumný Ústav Železniční, a.s. – měřicí systém DEWE-101
 • JES Group a.s. – analyzátor kvality energie PNA-571
 • BLANESTA, s.r.o. – měřicí systém vodních turbín
 • Chromservis s.r.o. – systém pro řízení míchání plynů a sběr dat
 • ŠKODA  AUTO a.s. – univerzální měřicí systém
 • Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. – řídící SW aplikace pro elektrohydraulický zatěžovací systém Pluto 4
 • VUT Brno, Centrum leteckého a kosmického výzkumu – odolný datalogger DEWE-101 s gyro snímačem pro vývoj přistávacího modulu družic

2010

 • VZLÚ Letňany – regulační systém při namáhání modelu křídla
 • VUES Brno s.r.o. – frekvenční analýza spotřebované el. energie
 • NET4GAS. s.r.o. – měřicí ústředna pro dynamická a statická měření
 • ŠKODA Auto a.s. – 16 kanálový univerzální měřicí systém
 • IMI International s.r.o. – měřicí ústředna USB
 • ENVItech s.r.o. – univerzální měřicí systém DEWE-3200
 • Strojírenský zkušební ústav Brno – měřicí ústředna USB
 • TÜV SÜD Czech s.r.o. – satelitní měření rychlosti
 • BRUSH SEM s.r.o. – 160 kanálový měřicí systém pro testování generátorů el. energie
 • ŠKODA AUTO a.s. – měřicí systém pro měření palubní sítě vozu
 • Brano Group a.s. (Ateso) – měřící ústředna DEWE-501 s GPS pro měření tlumičů na vozidlech
 • ŠKODA AUTO a.s. – rekonstrukce zkušebního stavu na měření alternátorů pro TME
 • ORGREZ, a.s. – 110 kanálový systém na měření teplot
 • ŠKODA AUTO a.s. – spolupráce na vývoji monitorovacího systému vozu s elektrickým pohonem
 • TRW-DAS, a.s. – přestavba stroje na testování sloupků řízení (AME)
 • Diametral spol. s r.o. (ČEZ a.s.) – přenosný bateriově napájený analyzátor kvality energie
 • Kistler, s.r.o. – realizace měření dynamických tlaků na kogenerační jednotce Polycomp
 • Slovenské elektrárne, a.s. – univerzální měřicí systém DEWE-3010
 • ČKD Blansko Engineering, a.s. – Datalogger DEWE-510

2009

 • Škoda Výzkum s.r.o. – telemetrický měřicí systém
 • IG Watteeuw ČR, s.r.o. – testovací stolice převodových skříní
 • ETD TRANSFORMÁTORY a.s. – měření teplot
 • Česká zemědělská univerzita v Praze – systém pro dynamiku vozidel
 • Aero Vodochody a.s. – měřicí systém parametrů proudového motoru
 • Česká zemědělská univerzita v Praze – systém pro měření tlaků
 • Univerzita Pardubice – telemetrický měřicí systém
 • TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA – 64 kanálový měřicí systém
 • ŠKODA AUTO a.s. – systém sběru dat DEWE-201
 • Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. – SW aplikace pro korozní systém PG1000
 • TU v Liberci KST FS – měřicí systém
 • dm drogerie markt s.r.o. – dálkový monitoring teplot
 • Mendelova zemědělská a lesnická univerzita – systém DSA
 • Idiada CZ a.s.  (Severočeské doly a.s.) – měření vibrací a namáhání konstrukce kabiny řidiče rýpadla
 • LOM PRAHA s.p. – měřicí systém proudových motorů

2008

 • SIGMA VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ ÚSTAV s.r.o. – vývojový systém
 • VÚEZ, a.s. Levice – monitorovací systém
 • HYDRAULIC RESEARCH CENTER – vývoj vodních turbín
 • Železnice Slovenskej republiky – mobilní monitorovací systém
 • ŠKODA AUTO a.s. – měřicí systém pro vývoj podvozku
 • JIHOSTROJ Velešín a.s. – měřicí systém pro testování servoventilů
 • Bosch Diesel s.r.o. – měřicí systém
 • AŽD Praha s.r.o. – měření kvality el. energie
 • TU v Liberci FS, Katedra energetických zařízení – vývojový měřicí systém
 • VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s. – monitoring provozu klimatizačních jednotek
 • DEKRA Automobil a.s. – mobilní univerzální testovací systém
 • Atest, s.r.o. – satelitní měření dráhy a rychlosti vozidla
 • ELCOM a.s. – sytém pro monitorování kvality elektrické energie
 • PSP Egineering a.s. – systém pro analýzu vibrací
 • ÚJV ŘEŽ a.s. – tenzometrický systém pro monitorování tahových sil předpínacích lan reaktorové budovy JE Temelín
 • TRW-DAS, a.s. – zkušební stanice pro torzní namáhání a zkoušení vlastností sloupků řízení
 • Správa železniční dopravní cesty – měřicí systém
 • ŠKODA AUTO a.s. – telemetrický bezdrátový systém
 • ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. – měřicí systém
 • TMV SS spol.s r.o. – měřicí systém
 • GE Aviation Czech s.r.o. – dynamická měřicí ústředna
 • PAL International s.r.o. – systém pro testování stěračových motorků

2007

 • GZ Digital Media, a.s. – kontrolní vizualizační systém pro kontrolu CD a DVD
 • Elektrizace železnic Praha a.s. – měřicí systém
 • IG Watteeuw ČR, s.r.o. – systém pro monitorování teplot a vibrací převodových skříní
 • RWE Transgas Net, s.r.o. – měřicí systém pro monitoring provozu turbín
 • ENERGETIKA TŘINEC, a.s. – systém pro monitorování kvality elektrické energie
 • Rieter CZ a.s. – měřicí systém pro vývojové práce
 • Protool a s. – měřicí systém pro vývojové práce
 • Škoda Auto a.s. – mobilní měřicí systém pro testování podvozků
 • Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. – měřicí systém pro vývoj
 • VÚ ŽELEZNIČNÍ a.s. – měřicí systém pro testování železničních vagonů
 • VUT v Brně – měření tlaků v aerodynamickém tunelu
 • Ústav termomechaniky AV ČR – vizualizační systém pro sledování proudění kapalin
 • Iveco Czech Republic, a.s. – mobilní měřicí systém pro vývojové práce
 • TRW-DAS, a.s. – zkušební stav pro testování sloupků řízení
 • ESAB VAMBERK, s.r.o. – měřicí systém pro monitorování svářecích procesů
 • ŠKODA AUTO a.s. – vývojové práce na motorových jednotkách
 • Západoslovenská energetika a.s. – systém pro monitoring kvality el. energie
 • FANS a.s. – traverzovací systém
 • BRUSH SEM s.r.o. – měřicí systém synchronních generátorů
 • Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. – SW aplikace pro systém Calisto

2006

 • ČVUT Fakulta dopravní – mobilní měřicí systém
 • LUTOS a.s. – měřicí systém pro testování turbodmychadel
 • ČVUT Experimentální centrum – K 210 – univerzální měřicí systém
 • ÚSTAV SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ DOPRAVY, a.s. – mobilní systém pro testování brzdových systémů automobilů
 • ZAT a.s. Příbram – univerzální 16 kanálový měřicí systém
 • Výzkumný Ústav Železniční, a.s. – mobilní měřicí systém na žel. vagónech
 • Fyzikální ústav AV ČR – řídicí systém pro sběr dat z fyzikálních experimentů
 • SLOVDEKRA, s.r.o. – satelitní systém pro měření rychlosti vozidel
 • PAL International – průběžná údržba kontrolních stanic parametrů a vibrací
 • RWE Transgas Net, s.r.o. – měření na turbínách kompresorových stanic
 • LOM s.p. – automatizovaný systém testování leteckých proudových motorů
 • TRW-DAS, a.s. Dačice – stanice pro testování hydraulických jednotek
 • ELCOM a.s. – analyzátor kvality energie
 • Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, a.s. – systém pro testování textilních strojů
 • VUT Brno, Ústav železničních konstrukcí a staveb – univerzální měřicí systém
 • CONTES spol. s r.o. spolupráce při vývoji testovacího systému na zkušebnách chladírenské techniky
 • Ústav fyziky materiálů AV ČR – měření přechodových dějů
 • ELCOM a.s. – analyzátor kvality elektrické energie
 • TU v Liberci, FS, Katedra energetických zařízení – Měřicí a cejchovní systém pro supersonický aerodynamický tunel
 • VUT v Brně, Stavební fakulta – měřicí systém pro sledování dynamiky staveb
 • VÚ textilních strojů Liberec, a.s. – měřicí systém pro vývoj nových textilních strojů
 • LUTOS a.s. – měřicí systém pro vývoj turbodmychadel
 • BRUSH SEM s.r.o. – měřicí systém pro testování turbogenerátorů
 • KAROSA a.s. – mobilní měřicí systém
 • Ingersoll Rand Equipment Manufacturing – řídicí software na vývojových zkušebnách klimatizačních jednotek

2005

 • BMT ČR, s.r.o. – systém pro monitorování vibrací převodových skříní
 • ÚSTAV JADERNÉHO VÝZKUMU ŘEŽ a.s. – instalace řídicího a monitorovacího systému pro zkoušky materiálů, průběžně každý rok cca 2 systémy
 • Ústav termomechaniky AV ČR – systém pro měření v aerodynamickém tunelu
 • CZ Fermet s.r.o. – řídicí a monitorovací systém žíhacích pecí
 • I&C ENERGO a.s. – měřicí systém na energetických jednotkách
 • SVÚM, a.s. Běchovice – vybavení laboratoře regulátory teploty
 • ÚSTAV SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ DOPRAVY, a.s., mobilní měřicí systémy pro testování brzd
 • VÚEZ, a.s. – analyzátor kvality el. energie
 • ŠKODA AUTO a.s. – spolupráce při vývoji spalovacího motoru
 • ANDREW Telecommunications s.r.o. – automatizace měření parametrů vlnovodů
 • U.S. STEEL Košice, s.r.o. – diagnostický systém pro válcovací stolici
 • Technická univerzita v Liberci – univerzální měřicí systém
 • TRW Řepov – optická kontrola klimatizačních mřížek
 • Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. – dynamické měřicí systémy
 • VALEO AUTOKLIMATIZACE, s.r.o. – tvorba sw aplikací
 • Univerzita J.E. Turkyně – univerzální měřicí systém
 • MOXOM Medical SRN – kamerový systém pro kontrolu jehel
 • Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, a.s – univerzální měřicí systém
 • ČVUT Fakulta stavební – měřicí systém mostních konstrukcí

Pokračování