Reference – pokračování

 

Seznam významnějších dodávek systémů

2004

 • Continetal TEVES – systém pro zkušební stanice
 • TRW – optická kontrolní stanice brzdových kompletů
 • KAROSA – systém pro mobilní zkoušky v autobusech
 • EŽ Praha – systém pro kontinuální ochranu proti bludným proudům pro trakční měnírnu DP Liberec
 • Elektrotechnický ústav SAV – systém pro měření na supravodičích
 • PAL International – kontrolní stanice stěračových motorků
 • Univerzita obrany Brno – systém pro analýzu hluku a vibrací
 • TRANSGAS – systém pro teplotní měření a regulaci při servisu velkých strojních součástí
 • VZLÚ – měřicí systém pro vývoj leteckých komponent
 • STV WOCO – systém pro zkušebnu pneumatických automobilových komponent
 • ŠKODA AUTO – stanice měření těsnosti brzdových válečků
 • VUT Brno – systém pro měření dynamického namáhání
 • VUES Brno – systém pro zkušebnu elektromotorů
 • Magneton – systém pro zkušebnu elektrických automobilových komponent
 • VZLÚ – systém pro dynamické měření tlaků v aerodynamickém tunelu
 • ČKD Blansko Engineering – systém pro měření na vodních elektrárnách

2003

 • AV ČR, UTAM – systém pro měření mechanického namáhání konstrukcí
 • TU Liberec – systém pro dynamické zkoušky automobilových komponent
 • ZČU, NTC-TPP – systém pro monitoring dynamických teplotních charakteristik při laserovém obrábění
 • SE, EMO – systém pro měření energetických provozních veličin
 • ŠKODA-AUTO – systém pro vývojové oddělení elektroniky
 • DP České Budějovice – dálkové ovládání a monitoring trakční rozvodny MR4
 • ŠKODA JS – systém pro ověřování elektromechanických součástí
 • ČEZ ENERGOSERVIS – systém pro kontrolu regulace turbogenerátorového soustrojí jaderných elektráren
 • EGÚ VVN – systém pro zkratové zkoušky
 • SE EBO – systém pro provozní měření

2002

 • Ryor – monitorovací systém varné jednotky
 • Škoda auto, Mladá Boleslav – systém pro měření zdvihu ventilů
 • GZ Digital Media Loděnice – optický kontrolní systém kódů na CD discích
 • SE VET Trenčín – měřicí systém pro dynamické a přechodové děje

2001

 • Peguform Bohemia – monitoring analogových a digitálních signálů
 • Chromservis, VŠCHT Praha – řízení elektromagnetického ventilu AALBORG
 • ČKD Dopravní systémy – řízení systému pro tenzometrická měření
 • OSRAM Slovakia – optický systém pro zjišťování životnosti žárovek
 • Roklan-electronic s.r.o. – datový server pro získávání dat z TCP serveru
 • ČVUT FS Praha – měření statických a teplotních deformací obráběcích strojů

2000

 • Karosa Vysoké Mýto – tenzometrický mobilní systém
 • ORGREZ Praha – měřicí systém pro energetiku
 • Daewoo Avia – systém pro přesné sledování otáček motoru
 • ÚJV Řež – automatický měřicí systém pro sledování růstu trhlin
 • Kovosvit a.s. – univerzální měřicí systém
 • Robert BOSCH České Budějovice – optický kontrolní systém hlav motorů
 • ÚSMD Klíčany – testování brzdových soustav v automobilu

1999

 • STU Bratislava, Katedra pružnosti a pevnosti – vícekanálový tenzometrický systém
 • Hoechst – Biotika Martin – systém pro monitorování výrobní linky
 • ČKD – DIZ a.s. – sytém pro měření v energetice
 • LOM Praha – automatické testování elektronických regulátorů let. motorů
 • Výzkumný ústav pro hnědé uhlí Most – funkční testy těžních zařízení
 • VOŠ Dopravní, Masná ul. Praha 1 – testování brzdových systémů
 • SE Atomové elektrárny Bohunice – systém na kontrolu olejové regulace turbogenerátoru
 • LOM Stará Boleslav – zkušebna reduktorů
 • ČKD Dopravní systémy – komunikace s měřicími ústřednami po GPIB

1998

 • JE Dukovany – monitorovací systém parametrů síťového napětí
 • Sécheron Hasler Praha – systém pro testování inkrementálních čidel
 • ÚJV Řež – automatický měřicí systém pro sledování růstu trhlin
 • SEKURIT SAINT – GOBAIN – monitorovací systém výroby autoskel
 • Škoda Plzeň JS, JE Temelín – systémy pro monitorování tlaků v chladicím okruhu reaktoru, systém pro monitorování dynamického namáhání stěn reaktoru
 • Sportjacht Praha – dlouhodobé (únavové) zkoušky tažných zařízení
 • Gumotex Břeclav – systém kontroly kvality nafukovacích matrací
 • Škoda Mladá Boleslav – systém pro měření teplot
 • Škoda Mladá Boleslav – systém pro životnostní testy jednotlivých komponentů elektrovýbavy automobilu – spínače, přepínače, stěrače atd.