Školení LabVIEW

 

Program školení LabVIEW – základní kurz

· úvod do systému – filozofie grafického programování
· prostředí vývojového systému LabVIEW
· editace a ladění VI
· vytváření SubVI – ikona a konektor
· použití subVI v blokových diagramech, hierarchická struktura
· programové smyčky For a While
· časování smyček
· zobrazování průběhů v grafech, shift registry, plovoucí průměr
· pole a statické grafy
· vytváření polí v datových tunelech
· polymorfismus funkcí
· zobrazování dat ve statických grafech
· struktura Sequence
· podmínky
· lokální proměnné v sekvenci
· práce s matematickými vzorci
· textové řetězce
· funkce pro práci s textovými řetězci
· převod čísel na textové řetězce a naopak
· práce s textovými soubory
· konfigurace VI
· vytváření pop-up VI
· konfigurace vzhledu okna grafického rozhraní VI
· sběr dat v LabVIEW
· struktura knihovny DAQ
· snímání hodnoty analogového signálu
· časování, vzorkování signálu
· digitální vstup/výstup
· řízení přístrojů pomocí sběrnice RS232/485
· řízení přístrojů pomocí sběrnice GPIB (IEEE 488)
· přístrojové ovladače

Každý účastník pracuje na samostatném pracovišti pod vedením instruktora
Kurz se pořádá pro 4 až 6 osob
Doba trvání: 3 dny
Místo: sídlo firmy DEWETRON

Kromě školení nabízíme i individuální konzultace, pomoc při vývoji aplikace, případně vytvoření části nebo celé aplikace.