Snímače tlaku Kulite

 

kul_logo

To není jehla – to je snímač tlaku od firmy Kulite

Firma Kulite Semi-conductor patří již řadu roků mezi světovou špičku ve výrobě speciálních tlakových snímačů. Firma sídlí na východním pobřeží USA v New Jersey a v oboru je činná již déle než 40 roků. Její produkty pokrývají celou škálu aplikací od standardních měření až po zákaznické provedení snímačů pro náročné uživatele. Snímače vynikají miniaturními a subminiaturními rozměry, nejmenší z nich je váleček, který má průměr 0,8mm a na první pohled vypadá jako silnější jehla. Používané technologie jsou založeny na piezorezistivním principu (standardní tenzometrický můstek) a ramena mostu jsou nanášena na silikonovou nebo kovovou membránu. Původně byly tyto miniaturní snímače vyvinuty pro měření tlaků v kosmických sondách a raketách, nyní je hlavní oblast použití v letectví a automobilním průmyslu. Pro použití v letectví mají vybrané typy snímačů certifikaci amerického Federálního leteckého úřadu FAA (což je spojeno s velmi náročnými zkouškami) a řada typů má i některé další zvláštnosti, jako t.zv. secondary containment. Znamená to, že pokud praskne měřicí membrána třeba vysokým tlakem, neunikne měřené medium z tělesa snímače a potrubí zůstane těsné. kul_snimaceTo je také jeden z požadavků, který má letectví a v poslední době i automobilní průmysl. Snímače se dělají v provedení přetlakovém (zadní strana membrány otevřena do ovzduší), nebo absolutním (zadní stranu membrány tvoří vakuovaná komůrka). Tlakové rozsahy sahají od 0,07 baru do 400 barů a teplotní rozsah je u různých typů různý, mezní hranice jsou –190°C a na druhé straně +273 °C. Dlouhodobá stabilita a přesnost daná použitou výrobní technologií, řadí tyto snímače mezi světovou špičku a nacházejí použití i v těch nejnáročnějších aplikacích. Jelikož se jedná o kusovou výrobu, firma je schopna dodat speciální provedení snímačů podle přání zákazníka – např. tvar a délku pouzdra, závit na tělese a podobně. Další výhodou je to, že snímače jsou malé a lehké a tudíž jejich vlastní rezonanční frekvence je značně vysoká (řádu jednotek až desítek kHz). To znamená, že uživatelé jsou schopni s nimi měřit velmi rychlé dynamické děje např. zákmity tlaku na vstupu do kompresorů a podobně.
Kvalita, výkonnost a spolehlivost všech produktů firmy je již několik roků podpořena udělením certifikace ISO 9002, zaručující kvalitativní požadavky na výrobu, servis, distribuci a instalaci jejích produktů.

Podrobnější informace o jednotlivých typech snímačů naleznete v on-line katalogu.

 

Ceník produktů firmy Kulite
Více informací naleznete na domovské stránce firmy Kulite.